erikoistunutta oikeusapua on saatavissa 2017 alkaen

Oikeusapua on saatavilla yhteistyökumppanimme kautta 2017 alkaen. Yhteistyökumppanimme on erikoistunut vakuutusriitojen selvittelyyn ja ymmärtää hyvin asiakkaan näkökulman.

Valituskirjelmät puolestasi

Laadukkaan ja onnistuneen oikeusturvan toteutumisen kannalta on olennaista, että ymmärretään lautakuntien, vakuutusoikeuden ja vakuutusyhtiöiden toiminnan erityspiirteet.  Käytännön todellisuus ja virallinen toiminta on näillä tahoilla kaukana toisistaan. Päätösten tosiasialliset perustelut puuttuvat ja kielteiset päätökset ovat ristiriidassa potilaan lääkärintodistusten ja muiden selvitysten kanssa.

Kun valituskirjelmiä tehdään on tärkeää tietää mitä osa-aluetta painotetaan. Tämä on meidän yhteistyökumppanimme vahvuus.

yhdistyksestä yhteistyöhön

Oikeutta vakuutetuille ry perustettiin 1998 vakuutusyhtiöiden kanssa vaikeuksiin joutuneiden auttamiseksi. Pitkään jatkunut ja johdonmukainen työmme on saavuttanut monia ja taas monia voittoja. Olemme selättäneet lukuisia kertoja kaikki vakuutusyhtiöt ja Kelan. Olemme voittaneet myös Suomen valtion Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa.

Olemme konkreettisesti auttaneet tuhansia ihmisiä saamaan parenpaa oikeusturvaa. Olemme tuoneet asiakkaidemme näkökulmaa esille julkisuudessa ja olleet mukana vaikuttamassa lainsäädäntöön sosiaali- ja terveysminiusteriössä sekä oikeusministeriössä ja Eduskunnassa.

Saavutimme yhteiskunnan kriittisen kipupisteen vuonna 2013. Tällöin olimme olleet jo pitkään ministeri Paula Risikon kutsumana ohjaustyöryhmän jäsenenä, jonka tavoite oli lisätä avoimuutta asiakkaidemme ja  vakuutusyhtiöiden välisissa ristiriidoissa. Todelisuudessa tähän sinänsä hyvältä kuullostavalta hankkeessa oli piilotettuna raju heikennys oikeusturvaan, jonka havaitsimme. Kokouksien ulkopuolella oli havaittavissa käydyn keskustelua josta meillä ei ollut mitään tietoa, todellinen valmistelu tehtiin julkjisuuden ulkopuolella siten, että mekään emme siitä tienneet.

Kokoukset olivat näennäisiä ja taustalla ajettiin lääkärinlomakkeen uudistamista, uudistaminen tarkoitti sitä, että siitä olisi poistettu kohta jossa potilasta hoitava lääkäri saisi ottaa kantaa potilaan työkykyyn. jatkossa siihen olisi ottanut kantaa vain vakuutusyhtiö ja niiden kouluttamat lääkärit jotka toimivat muun muassa vakuutusoikeudessa. 

Koko ajatus oli absurdi potilkaan oikeusturvan kannalta ja saimme estettyä tämän muutoksen. Ministeriö halusi ehdottomasti että työryhmä jättää yksimielisen  lausuman. Koska yhdistyksemme vaati avoimuutta ja parannuksia järjestelmään, meillä ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin jättää eriävä mielipide pöytäkirjaan. Yhdistyksemme eriävä mielipide julkaistiin kymmenissä maakuntalehdissä ja muussakin mediassa.

Eriävän mielipiteemme julkaisemisesta kului noin pari viikkoa kun yhdistyksemme yhteiskunnalta vuosien ajan saama rahoitus lakkautettiin, samalla tyylillä kuten vakuutusyhtiöiden toiminta, eli mitään perusteluita ei annettu. Tämän jälkeen ei STM kutsunut myöskään yhtään sovittua kokousta koolle  koko vuoden aikana.  Kts. enemmän kohdasta historia.

esimerkkitapauksia haetaan

Kartoitamme vuosien 2013 - 2017 välillä tapahtuneita muutoksia ja etsimme nyt vireillä olevia tapauksia. Klikkaa tästä täyttääksesi lomake (linkki tulee kohta).

Alussa sanotulla tavalla vuoden 2017 aikana käynnistyy yhteistyö alaamme erikoistuneen juristin kanssa. Haemme nyt ensimmäisiä tapauksia mukaan tähän yhteistyöhön. Mikäli sinulla on vakuutusyhtiöltä tai lautakunnalta saatu hylkäävä ja huonosti perusteltu päätös ota pikaisesti yhteyttä. Klikkaa tästä täyttääksesi lomake (linkki tulee kohta).

LLinkkejä muualle

Tiedotteita

Toistuvan ilkivallan takia sivumme ovat olleet poissa käytöstä. Sivuston päivitys on myös ollut tämän aikaa keskeytyksissä.

Yhteisömme on sopeuttanut toimintaansa avustusten lakkauttamisen takia. Jatkamme työtämme entistäkin tehokkaammin uusien yhteistyökuvioiden kautta, alkaen 11/ 2016. Pyydämme asiakkaitamme ottamaan yhteyttä käyttämiimme lakimiehiin. Palvelemme alla-olevassa numerossa toistaiseksi vain median edustajia.

Asiakkaamme etsivät lisää määrätietoisia lakimiehiä asioidensa hoitamiseen. Ota yhteyttä mikäli sinulla on kokemusta lakisääteisistä tapaturmavakuutuksista tai haluat erikoistua tälle alalle. Toimiston sijainnilla ei ole merkitystä, yhteydenpito tapahtuu puhelimitse ja postilla, laskutus suoraan toimistolle.

Toimittajien yhteydenotot numeroon: 075-3251335 ( H.Kukkonen)