oikeuksia, onko niitä?

Oikeutta vakuutetuille ry perustettiin 1998. Paljon on mahtunut näihin vuosiin. Olemme tehneet työmme aina talkootyönä, palkkaa ei ole kukaan saanut. Olemme olleet puhumassa potilaiden kohtaamista  epäkohdista Eduskunnassa ja eri ministeriöissä useita kertoja. Mediaan olemme antaneet haastatteluita yli 200 kertaa.

Vuosituhannen alussa eräät meistä olivat tämän yhteisen asian puolesta jopa nälkälakossa Eduskuntatalon edessä 28 vuorokautta. Lakko loppui silloisen oikeusministeri Johannes Koskisen Ylen 20.30 uutisissa lakkolaisille antamiin katteettomiin lupauksiin. Lakossa oli mukana myös merkittävä liike-elämän vaikuttaja vuorineuvos Paavo V. Suominen.

Vuosina 2013 ja 2014 olimme ministeri Paula Risikon kutsumina jäseninä Sosiaali- ja terveysministeriön vakuutuslääkärijärjestelmän kehittämistyöryhmässä. Uskoimme, että voimme vaikuttaa ja se oli motivaatiomme kaikkina vuosina. Koska ministeriön työryhmässä oli potilailla vähemmistö oli vaikuttaminen teoreettista. Pidimme kuitenkin potilaiden puolta ja ministerin toiveiden vastaisesti jätimme työryhmän silottelemaan ja epäkohtiua kiertelevään loppulausuntoon eriävän mielipiteen.


Yhdistyksemme suurin voitto oli estää vakuutusalan entisestään ylivertaisen aseman vahvistuminen hoitavan lääkärin kustannuksella. Vakuutus-ala ajoi työryhmässä läpi absurdia muutosta, jossa vain vakuutuslääkäri olisi saanut ottaa kantaa potilaan työkykyyn. Yhdistyksemme ajatuksia työryhmästä julkaisi muun muassa A-studio 20.1.2014 ja Ylen uutiset sekä FST television puolella 21.1.2014 sekä näiden lisäksi 12 paikallislehteä 22.1.2014, ainoastaan Helsingin Sanomat vaikeni totutulla tavalla painetun lehden osalta.

Vuonna 2014 piti jatkua vakuutuslääkärijärjestelmän kehittämistyöryhmän toiminta uutena ohjausryhmänä jonne meidätkin nimitettiin. Kokouksia sovittiin  sekä keväälle, että syksylle. Ensimmäinen kokous pidettiin vasta marraskuussa 2014. Kun Risikko oli siirtynyt syrjään ja Laura Räty tullut tilalle, oli muuttunut myös toimintakulttuuri. Ensimmäistä kokousta lykättiin jotta emme voineet vaikuttaa Risikon lupaamalla tavalla valmisteilla olleisiin lakeihin. Laki jota vastustimme tulee nyt voimaan 1.1.2015 ja se ei olennaisesti paranna potilaan oikeusturvaa.

Mainittakoon, että yhdestäkään kokouksesta emme saaneet koskaan palkkioita euroakaan. Asemamme poikkesi muista ryhmän jäsenistä, joiden kulut maksoivat heidän tausta tahot kuten finanssi-ala.  Oikeutta vakuutetuille ry:n toiminnan rahoitus oli nimellistä. Esim. RAY tukea emme koskaan saaneet vaikka kyseisiä varoja jakava STM julkaisi omassa lehdessään useita laajoja yhdistyksemme haastatteluja. Vailla varoja toimiminen ei mahdollistanut puhelinkulujen kattamista saatikka ulkopuolisten ammattilaisten käyttämistä asiantuntijalausunnoissa. 


Viimeinenkin nimellinen avustus lakkautettiin heti sen jälkeen kun kerroimme ministeriössä eriävästä mielipiteestämme (2013). Korkelta viranomaistaholta on meille tämän jälkeen ilmoitettu, että yhdistyksemme ei tule koskaan saamaan mitään tukea toiminnalleen.

Tukemme lakkauttamisen perusteeksi kerrotiin yhdistyksemme olemattomat vaikutusmahdollisuudet. Toki tämä on totta verrattuna korruptoivaan finanssi-alan rahaan ja valtaan, mutta me voitimme rehellisesti monia taisteluita oikeuksista, me teimme aivan loistavaa ja tehokasta työtä budjettiimme nähden. Meitä avustanut taho tiesi, että olimme kyseisen työryhmän lisäksi osallistuneet vuosien ajan muun muassa useiden ministeriöiden lainsäädäntöhankkeisiin. Kun poliittiset vaihdokset oli avustavan tahon johdossa tehty lensi samasta ovesta ulos myös yhdistyksemme oikeusturva.

Menettely oli samaa luokkaa kuin entisen Kuningaskuluttajan toimituksella, joka oli tiivis yhteistyökumppanimme pitkään. Toimituksella palkka juoksi mutta ohjelmia ei saanut tehdä sen jälkeen kun yhdistyksemme työstä oli tehty ohjelma. Toimitus laitettiin uusiksi, paikkaa sai hakea myös silloiset toimittajat (Pertti ja Heikki) mutta heille ilmoitettiin Ylen johdolta, että valituksi ette tule. Samaan aikaan toimittajat kertoivat, että vakuutusyhtiöt olivat tarjonneet heille risteilyä ja pyytäneet korjaamaan uutisoinnin linjaa. Tähän toimittajat Pertti Klemola ja Heikki Ellonen eivät suostuneet, joten loppu on historiaa. Myös Kyläsalo poistettiin Kuningaskuluttajasta kun hän oli tehnyt negatiivisen ohjelman eräästä pankista.

Kansa tietää, että parhaat vaikutusmahdollisuudet ovat tunnetusti suurten yhtiöiden kelohonkamökeillä ja se mahdollisuus kestitsimiseen meiltä puuttuu. Entinen presidenttipari Halonen & Arajärvi viettivät kaikki pääsiäiset Ilmarisen kelohonkamökeillä ja samaan aikaan Arajärvi teki "puolueetonta" selvitystä vakuutusalasta. Me yhdistyksenä voimme sentään todeta kaikkien näiden vuosien jälkeen, että teimme rehellistä ja epäitsekästä työtä loppuun saakka. Työstämme saimme kiitoksena aikoinaan myös Hannu Karpon ohjelmassa poron paistin.

Monia hyviä ystäviä ja entisiä jäseniä on jo poissa keskuudestamme. He eivät eläessään ehtineet saada parempaa oikeuturvaa. He eivät ole näkemässä kun vauhtiin saatu toiminta ollaan tappamassa yhteiskuntamme päättäjien ja lobbareiden toimesta.

Potilaiden yhteiseen hyvään voidaan pissiä monelta suunnalta. Potilaiden etujen torpedointi on ollut sydämen asia myös niille 2-3 anonyymille yksityishenkilölle, jotka multipersoonilla esiintyen ja tietoisia valheita esittäen ovat mustanneet ilmaiseksi tekemäämme vapaaehtoistyötä netissä useiden vuosien ajan.  Jopa lailla tarkoin suojattu yhdistyksemme jäsenrekisteri on vuodettu erään tuntemamme henkilön toimesta vastapuolen käyttöön. Merkittävää on, että myös entinen vakuutusoikeuden ylituomari Lea Kärhä yritti hankkia jäsenrekisterimme itselleen viranomaisten avustuksella (siinä kuitenkaan onnistumatta). Tavoite lienee ollut torpedoida työmme lisäksi jäsenhankinta ja sen tuoma rahoitus. Kaksoisrooli - on pahinta luottamuksen pettämistä mitä voimme ajatella potilaiden kohtaavan vammautumisen jälkeen.

Nyt yhdistyksemme on rahoitukseltaan pohjalla ja pyhällä hengellä ei tätäkään työtä voi pyörittää.
Työmme tuhoaminen ei ole sattumaa ja siitä hyötyy vain finanssi-ala sekä poliittiset nousukkaat. Laskun tästä muutoksesta maksaa potilas ja jokainen työssään tapaturma-vakuutettu yksilö, joka kohtaa vakuutusyhtiön korvaushakemuksen merkeissä.

Asiakaspalvelumme on nyt lopetettu ja ohjaamme Helsingin päätöskirjeen mukaisest
i yksilötason apua tarvitsevia asiakkaita ottamaan yhteyttä Helsingin ja muiden kuntien sosiaalitoimeen. Tiedämme, että yksikään asiakas ei sieltä asintuntevaa apua saa, saatikka yleistä edunvalvontaa. Tämä Kafkamainen tilanne päätyy finanssi-alan pussiin. Meidän aktiivit jatkaa työtä parhaaksi katsomallaan tavalla.

Media voi jättää meille yhä soittopyynnön tekstiviestillä: 0400-437656.


Tilannekatsaus aikaisemmilta vuosilta


Oikeutta vakuutetuille ry (Oiva), tunnettiin aikasemmin nimellä Vakuutusongelmaisten liitto ry. Nimen muutoksella selkeytimme toimintaa maassa, jossa eläinten oikeudet on saatu hieman parempaan suuntaan mutta vakuutettujen oikeudet vajoavat entisestäänkin.

Päättäjien on aika korjata epäkohdat. Valtion on kyettävä puolueettomiin ja eettisisti korkeatasoisiin ratkaisuihin. Suomi ei ole käyttänyt äänioikeuttaan vakuutusyhtiöiden kokouksissa vaikka sillä on tietoisuus vakuutusyhtiöiden harjoittamasta mielivallasta.

Suomen on irrottauduttava vakuutusyhtiöiden talutusnuorasta ja myytävä vakuutusyhtiöiden osakkeet. Tällä merkittävällä ratkaisulla voimme parantaa perusturvaa olennaisesti.

jäseneksi

Haluammeko oikeusturvaa? Odotammeko kuuta taivaalta vai olemmeko valmiit itse tekemään jotain? Voimme vankkojen tosiasioiden perusteella todeta, että oikeusturva ei muutu parempaan suuntaan luottamalla vakuutusalan rakentamaan koneistoon joka tuottaa potilaiden ja heidän lakimiesten oikeustajun vastaisia päätöksiä. Kafkamaisia päätöksiä, joilla ei ole mitään tekemistä lääketieteellisten löydösten kanssa. On aika tehdä yhdessä jotain. Lue lisää yläpalkin kohdasta jäseneksi .

vakuutusalan lääkärit ja lakimiehet

Televisiostakin tuttu vakuutusalan fanaattisesti vastustama luettelo vakuutuslääkäreistä on  julkaistu täällä uudelleen (Pandora palvelumme).

Daavid vs. Goljat elää...

Yhteisömme puolustaa asiakkaidemme oikeusturvaa vaikka eräät tahot eivät suhtaudu tällaiseen työhön sallivasti. Olemme joutuneet agressiivisen mustamaalauksen kohteeksi sen jälkeen kun veimme oikeuteen vakuutusyhtiöiden salaamat vakuutuslääkärilistat. Voitimme jokaisen vakuutusyhtiön Helsingin hallinto-oikeudessa mutta saimme vastaan katkeroituneita päättäjiä ja hyväveli-verkoston, jotka eivät olleet tottuneet häviämään.

Vuosien ajan keskustelufoorumimme vakuutus-alaa koskevat viestit oli ilkivallan kohteena. Vuoden 2012 keväällä yhdistyksen rahoitusta yritettiin sabotoida. Syksyllä 2012 vuorossa oli kotisivujemme lopullinen torbedointi ja siitä johtuen sivumme olivat alhaalla puoli vuotta. Tässä yhteydessä menetimme kaikki kotisivut ja merkittävän osan aineistosta.
Samoihin aikoihin vastassa oli myös tietosuojavaltuutettu joka hävisi juristeillemme taistelun, valtuutettu aloitti hyökkäyksensä nimettömän kantelun voimin mutta kieltäytyi kertomasta kuka kantelun takana oli. Itse päättelimme kyseessä olleen vakuutus-alan.
Aktiiviseksi oli saatu myös vakuutus-alan mainoksilla elävä MTV3 ja sen toimittaja Tuula Malin. Malin tuotti tarinoita joilla ei ollut totuuden kanssa mitään tekemistä. Malin ylpeili omassa plogissaan olevansa vammaisten kyykyttäjä. Kolmannessa vaiheessa mainettamme mustasi maamme ylin virkamieseliitti Kanava lehdessä. KHO:n viestintäpäällikkö laukoi suustaan suutareita joita hänen esimiehet ja Kanava lehti oikoi myöhemmin.
Lähes kaikki on nyt nähty vai onko? Tämän kysymyksen kirjoitimme tänne 3/2013.

Huhtikuussa 2013 saimme tietää uudesta virkamiesten aluevaltauksesta. Saimme oman tiimin kautta kopion salaiseksi otsikoidusta virallisesta kirjeestä, jossa virkamieskoneisto yriitti perusteetta ja meiltä salaa kajota yhdistyksemme johdon yksityiseen elämään. Tämä yritys ei onnistunut mutta lakimiehemme luokitteli jo pelkän yrityksen henkilökohtaiseksi vainoamiseksi joka on ollut 1.1.2014 alkaen rikoslaissa rangaistavaa.
Tämä teko palauttaa mieleen aiemmin viitatun Vakuutusoikeuden aikaisemman ylituomari Lea Kärhän absurdin yrityksen. Hän pyrki siis saamaan yhdistyksemme salaisia tietoja haltuunsa. Ylituomarin harmiksi nämä tiedot oli laissa säädetty niin salaisiksi ettei niihin uskallettu edes hyvä-veli verkoston kautta kajota. Ylituomari perusteli virkamiehille lähettämässä ja allekirjoittamassa kirjeessä vaatimuksiaan hänen kiinostuksella lukea aineistoamme. Muutamia kuukausia tämän jälkeen ylituomari Kärhä erosi tehtävästään.

Vakuutus-alan kiinostus Lea Kärhän haluamaan aineistoon jatkui vuosien ajan vahvana. Vuonna 2012 MTV 3 toimittaja Tuula Malin ilmoitti saaneensa haltuun näitä ylituomarin haluamia tietoja. Erikoista asiassa on, että nämä tiedot olivat vain kahden henkilön tiedossa, yhdistyksen puheenjohtajan (jolta Malin ei ole tietoja saanut) lisäksi niitä oli käsitellyt vain yhdistyksen entinen sihteeri Kalevi Hautakangas.

Vakuutus-alan sudenluola eli vuosittainen yhtiökokous on ottanut agressiivisen kannan kaikkiin kriittisiin kysymyksiin. Kokouksissa saa kysyä pullakahvien tasosta mutta jos kysymykset koskettavat yhtiöiden tuloksentekokoneen ydintä eli lakisääteistä tapaturmavakuutusta, asiakastyytyväisyyttä tai vakuutuslääkäreitä niin kysymykset torbedoidaan välittömästi. Esimerkiksi OP-Pohjolan johto yritti estää pienosakkaiden puheenvuorot 2013 maaliskuussa. Osaan esittämistämme kysymyksistä ei vastattu ja osaan valehdeltiin meille annetuissa vastauksissa. Yhtiökokoukset ovat mielenkiintoinen tapahtuma, sinne voi tulla jokainen vakuutettu kun hankkii yhden äänivaltaisen osakkeen.

Mainittakoon, että meillä oli muutamia vuosia sitten Sammon yhtiökokouksessa mukana Silminnäkijä ohjelman kuvaustiimi. Heitä ei Sampo päästänyt kuvaamaan edes tyhjää salia. Sammon henkilökunta tenttasi kuvaajaa ja toimittajaa. Sampo teki kaikkensa, ettei asiasta tehtäisi ohjelmaa eikä yhtiön kannalta ikäviä kysymyksiämme pääsisi julkisuuteen. Sampo onnistui torbedoimaan jo aloitetun ohjelmanteon. Tämä on sitä Sammon mainostamaa reilua korvauspalvelua, joka sujuu yhtiön omien etujen ja tuloksenteon kannalta niin kuin pitääkin. Tämä Silminnäkijän toimitus perui sovitun haastattelumme toistamiseen myös syksyllä 2014 aikatauluun vedoten, vaikka ilmoitimme, että meille sopii kaikki aikataulut.

Tämä ei ole ainoa kerta kun tuotantotiimi joutuu keskeyttämään aloitetun työn lopullisesti mystiseen puheluun.  Mainosrahan luomasta vallasta ja suhteista kannattaa lukea Helsingin Sanomien entisen (työsuhde purettiin kirjan julkaisun takia) toimittajan Sananvapaus kauppatavarana kirjasta.

Yllättäen Sananvapaus kauppatavarana kirjan linkki osoitteeseen www.journalismi.info on mennyt poikki. Domain oli toiminnassa mutta katosi sen jälkeen kun aloitimme kirjan mainonnan ja linkittämisen. Hakukoneet ilmoittavat, että domainia ei ole enää olemassa. Olemme kuitenkin hankkineet kirjaa runsaasti varastoomme ja sitä saa kauttamme.

LLinkkejä muualle

Tiedotteita

Yhteisöömme kohdistuneet toistuvan ilkivallan takia sivumme ovat olleet poissa käytöstä. Pyrimme palauttamaan aineiston näkyville mahdollisimman pian. 
Asiakkaamme etsivät määrätietoisia lakimiehiä asioidensa hoitamiseen. Ota yhteyttä mikäli sinulla on kokemusta lakisääteisistä tapaturmavakuutuksista. Toimiston sijainnilla ei ole merkitystä, yhteydenpito puhelimitse ja postilla, laskutus suoraan toimistolle.

Toimittajien ja jäsenmaksun maksaneiden jäsenten yhteydenotot numeroon: NollaNeljäsataa -437656