muutoksenhaku ja ihmisoikeudet

Vakuutusongelmaisten liitto ry on 8.4.2013 alkaen Oikeutta vakuutetuille ry (Oiva).

Miksi Suomalainen perusturva ja muutoksenhakujärjestelmä ei turvaa ihmisten perusoikeuksia mutta sallii suurten yritysten tehdä voittoa inhimillisellä hädällä. Miten tällainen järjestelmä on syntynyt, miten se pysyy pystyssä ja miten tässä viidakossa voi hakea oikeutta.

Voit osallistua tämän sivun rakentamiseen lähettämällä meille omia ajatuksia, kirjoituksia ja toivomuksia teemoista, joita haluat täältä lukea.

Osoite: foorumiin (miuku ja mauku merkki) hotmail.com

pikaopas

Korvauspäätöksistä syntyvät valitukset voidaan jakaa vakuutuslajeittain seuraaviin pääluokkiin:

* lakisääteinen tapaturmavakuutus – työtapaturmat ja ammattitaudit
* lakisääteinen liikennevakuutus – liikennevahingot
* lakisääteinen työeläkevakuutus – ennenaikainen työkyvyttömyys
* lakisääteinen potilasvakuutus – potilasvahingot
* lakisääteinen lääkevahinkovakuutus – lääkevahingot
* lakisääteinen sairausvakuutus - Kela
* vapaaehtoinen vakuutusturva – matkavakuutus, sairauskuluvakuutus, tapaturmavakuutus jne.

Mikäli saat Yhtiöltäsi kielteisen korvauspäätöksen, johon olet tyytymätön ja se on mielestäsi vastoin korvausasiassa esittämääsi näyttöä, niin Sinun tulee tehdä korvauspäätöksestä kirjallinen valitus. Toimi aina korvauspäätöksen mukana tulevan valitusohjeen mukaisesti. Muista etenkin valituksen jätön määräaika. Muista, että voit täydentää valitustasi myöhemmin.

Lääketieteellisiä seikkoja sisältävässä korvauspäätöksessä kannattaa pyytää Yhtiöltä asianomaisjulkiset käsittelijä- ja lääkärikansiomerkinnät vahinkotapauksestasi. Pyyntö kannattaa tehdä aina kirjallisesti. Pitkiksi kasvaneissa vakuutustaisteluissa kannattaa pyytää kaikki asianomaisjulkiset asiapaperit Yhtiöstä nähtäväksesi, jotta Sinäkin pääset kärryille, mihin asiakirjamateriaaliin Yhtiö nojautuu. Arkistoi paperisi hyvin. Olet näin paras oman asiasi ajaja.

Valituksen jättämisen jälkeen; Yhtiösi tutkii asian ja voi tehdä itseoikaisun.

Mikäli saat uuden hylkäävän korvauspäätöksen ja olet Yhtiön kanssa edelleen eri mieltä, niin Sinun tulee jättää määräaikaan mennessä valitus ensimmäisen asteen tuomioistuimeen. Toimi hylkäävässä korvauspäätöksessä annettujen ohjeiden ja määräaikojen mukaan.

Ensimmäisen asteen tuomioistuimen jälkeen; Mikäli saat myös täältä hylkäävän päätöksen, niin voit valittaa hylkäävästä päätöksestäsi korvauspäätöksessä olevien ohjeiden mukaan, esimerkiksi vakuutusoikeuteen ja edelleen korkeimpaan oikeuteen. Mikäli vakuutusoikeus tai korkein oikeus ilmoittaa sinulle, että päätöksestä ei voi valittaa muista, että se ei ole totta.

Mikäli olet käynyt kansallisella tasolla valitustien loppuun saakka ja siitä huolimatta katsot, että et ole saanut oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä niin voita viedä asiasi myös Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen arvioitavaksi. Suomi saa väkilukuun nähden erittäin paljon langettavia tuomioita IOT:sta.

Esimerkiksi työtapaturmissa ja ammattitautitapauksissa; Voit kysyä lisäapua työnantajaltasi, ammattiliitoltasi, asuinpaikkasi oikeusaputoimistosta. Voit myös palkata omalla kustannuksellasi lakimiehen ajamaan korvausasiaa. Oikeusturvavakuutus ei yleensä korvaa työtapaturmiin liittyviä oikeusriitoja. Selvitä tilanne aina etukäteen.

Haluatko yksilöllistä ohjausta ja neuvontaa

Liittymällä jäseneksi saat enemmän. Katso lisätietoja kohdasta jäseneksi.

LLinkkejä muualle

Tiedotteita

Yhteisöömme kohdistuneet toistuvan ilkivallan takia sivumme ovat olleet poissa käytöstä. Pyrimme palauttamaan aineiston näkyville mahdollisimman pian. 
Asiakkaamme etsivät määrätietoisia lakimiehiä asioidensa hoitamiseen. Ota yhteyttä mikäli sinulla on kokemusta lakisääteisistä tapaturmavakuutuksista. Toimiston sijainnilla ei ole merkitystä, yhteydenpito puhelimitse ja postilla, laskutus suoraan toimistolle.

Toimittajien ja jäsenmaksun maksaneiden jäsenten yhteydenotot numeroon: NollaNeljäsataa -437656